Priser

Timeprisen: 420kr eksklusiv moms og materialer

Tilbudsgivning: Timepris kan variere efter opgavens størrelse.

Ved store projekter: Laves en samlet pris, både på arbejdsløn og materialer.

 

Ved tilbudsgivning skal altid påregnes ekstraudgifter til ændringer, da der ofte opstår uventede ønsker under byggeprocessen.


Vores byggeleder vil altid informere om dette og skal altid have din accept inden arbejdet udføres.